Có được nhận thừa kế nếu di chúc không chia?

Có được nhận thừa kế nếu di chúc không chia?

08/04/2017 09:08:32 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

8:55 SA - 21/03/2015 Anh trai tôi trước khi mất đã lập di chúc để lại ngôi nhà cho vợ, vậy mẹ tôi có còn được sống ở đó nữa không khi chị dâu tôi thực hiện di chúc. Năm 2010, anh trai tôi mất để lại di chúc cho vợ ngôi... [Đọc tiếp]

Có được nhận thừa kế nếu di chúc không chia?

Có được nhận thừa kế nếu di chúc không chia?

08/04/2017 09:07:43 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

9:41 SA - 01/04/2015   Anh trai tôi trước khi mất đã lập di chúc để lại ngôi nhà cho vợ, vậy mẹ tôi có còn được sống ở đó nữa không khi chị dâu tôi thực hiện di chúc. Năm 2010, anh trai tôi mất để lại di chúc cho vợ ngôi... [Đọc tiếp]

Tách khẩu nhưng chung một địa chỉ có được không?

Tách khẩu nhưng chung một địa chỉ có được không?

08/04/2017 09:06:27 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

8:49 SA - 11/04/2015   Tôi ở chung một nhà với cha mẹ và anh chị em nhưng nay tôi có vợ và sắp có con mà gia đình không đồng ý. Vậy tôi muốn tách hộ khẩu riêng ra nhưng chung 1 địa chỉ có được không, vì tôi muốn khi... [Đọc tiếp]

Con nuôi được hưởng thừa kế như con đẻ

Con nuôi được hưởng thừa kế như con đẻ

08/04/2017 09:05:00 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

9:39 SA - 21/04/2015 Dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình, pháp luật quy định những người cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phân biệt con đẻ, con nuôi. Con nuôi có được chia... [Đọc tiếp]

Đào được đá quý trong vườn, tôi có phải giao nộp cho chính quyền?

Đào được đá quý trong vườn, tôi có phải giao nộp cho chính quyền?

08/04/2017 09:04:33 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

8:29 SA - 13/08/2015     Vợ tôi bảo, đá gì thì đá, mình không biết được thì tốt nhất thông báo lên chính quyền địa phương, nhỡ họ phạt tiền thì khổ. Nghĩ đến thực phẩm ở ngoài chợ phun nhiều thuốc, chất kích thích, rồi thịt thà cá mú toàn tăng trọng,... [Đọc tiếp]