CÔNG TY LUẬT TNHH TRƯƠNG ANH TÚ

Nhật ký luật sư

TIN TỨC PHÁP LUẬT & XÃ HỘI

'Sửa quy định sở hữu để hạn chế tranh chấp ở chung cư'

'Sửa quy định sở hữu để hạn chế tranh chấp ở chung cư'

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đề xuất sửa đổi quy định sở hữu chung,...

[Đọc tiếp]

Video

Mẫu văn bản

Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc Dân sự

Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc Dân sự

06/01/2021 10:16:59

Mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ... [Đọc tiếp]