Có thể xin tòa chuyển quyền nuôi con?

Có thể xin tòa chuyển quyền nuôi con?

06/16/2017 22:33:06 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

(PNGĐ) -- "Do tôi từng gặp khó khăn về kinh tế nên tòa xử cho chồng cũ tôi nuôi con khi chúng tôi ly hôn. Giờ tôi đã chứng minh được khả năng tài chính của mình, có thể xin tòa chuyển quyền nuôi con không?..." Câu hỏi: Tôi và chồng cũ... [Đọc tiếp]