“Vướng mắc” về thời hiệu trong thừa kế

05/26/2021 10:13:15 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Chế định về thừa kế của pháp luật hiện hành mặc dù đã rõ ràng và cụ thể nhưng trên thực tế vẫn gặp phải một số “vướng mắc” về thời hiệu.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là tại khoản 1 Điều 623 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó”.

20101393048-di san thua ke

Ảnh minh họa.

Quy định về thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế nêu trên khá rõ và cụ thể, tuy nhiên, trên thực tế vẫn phát sinh một vài trường hợp hi hữu dẫn đến nhiều tranh cãi.

Theo đó, trường hợp nếu một người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai từ 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản trở lên thì sẽ thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó (theo Điều 236 của Bộ luật Dân sự năm 2015).

Tuy nhiên, nếu tài sản được chiếm hữu nêu trên là di sản thừa kế và thời hiệu khởi kiện thừa thế vẫn còn thì sẽ giải quyết thế nào?

Xét trong một tình huống cụ thể: Nguyễn Văn A chiếm hữu di sản thừa kế từ năm 1989, đến năm 2021 thì các kế kiện thừa kế vì còn thời hiệu khởi kiện do thừa kế mới được mở trong năm 2021.

Trong tình huống trên, A đã chiếm hữu di sản thừa kế 32 năm và thời hiệu thừa kế thì mới được tính gần 1 năm.

Từ tình huống trên có hai luồng quan điểm trái ngược nhau.

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng, căn cứ theo Điều 236 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì trong trường hợp trên, pháp luật cần bảo vệ người quản lý tài sản là di sản thừa kế ngay tình, liên tục, công khai từ 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản trở lên.

Theo đó, người đủ điều kiện tại điều 236 của Bộ luật Dân sự năm 2015 sẽ trở thành chủ sở hữu tài sản đó cho dù còn thời hiệu khởi kiện thừa kế đối với chính tài sản đó.

Không đồng tình với quan điểm nêu trên, một sô Luật sư lại bày tỏ: Khi thời hiệu thừa kế còn thì các thừa kế vẫn có quyền thừa kế, có quyền yêu cầu chia thừa kế.

Người chiếm hữu chỉ có thể được trở thành chủ sở hữu khi mà hết thời hiệu thừa kế, việc họ chiếm hữu di sản bao nhiêu năm không còn ý nghĩa để xác định sở hữu.

Hai quan điểm trên mặc dù trái ngược nhưng lại đều có căn cứ pháp lý rõ ràng. Việc hướng dẫn, giải thích thi hành, giải quyết của cơ quan chức năng có thẩm quyền là hết sức cấp thiết.

 Phapluatplus.vn