Những điều cần lưu ý về các chính sách liên quan tới nghỉ hưu năm 2022

01/12/2022 10:46:00 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Tăng lương hưu, tăng tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu... là những thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trong năm 2022.

Tăng 7,4% lương hưu từ ngày 1.1.2022

Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã quyết định tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1.1.2022 cho các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Sau điều chỉnh mức tăng 7,4% thì người lao động còn được tăng thêm:

- Tăng 200.000 đồng/tháng nếu mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống.

- Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/tháng nếu mức hưởng từ 2,3 - dưới 2,5 triệu đồng/ tháng.

Tăng tuổi nghỉ hưu theo đúng lộ trình từ năm 2022

Người nghỉ hưu từ 1.1.2022 sẽ thay đổi so người nghỉ hưu ở năm 2021 cụ thể như sau: với lao động nam từ đủ 60 tuổi 6 tháng; lao động nữ từ đủ 55 tuổi 8 tháng.

Nếu nghỉ hưu vì các lý do như suy giảm khả năng lao động; làm việc trong hầm lò; làm công việc độc hại, nguy hiểm,... người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm hơn độ tuổi nói trên từ 5 đến 10 tuổi.

 

Dù lương cơ sở không tăng nhưng lương hưu của cán bộ, công chức viên chức vẫn được điều chỉnh tăng lên theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.  Ảnh minh họa: TTXVN

Điều chỉnh tăng gấp đôi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu

Điều  87 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định mức thu nhập tối thiểu được chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mỗi tháng, người lao động sẽ phải trích 22% mức thu nhập đã chọn để đóng BHXH tự nguyện.

Sang năm 2022, Khoản 1 Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP thay đổi mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng/tháng lên thành 1,5 triệu đồng/tháng.

Tương ứng với đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất sẽ tăng từ 154.000 đồng/tháng lên thành 330.000 đồng/tháng.

Ngài bảo hiểm y tế, người nước ngoài bắt đầu phải đóng quỹ hưu trí - tử tuất

Quy định đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cũng bắt đầu đi vào thực tiễn từ 1.1.2022.

Theo đó, Điều 12 và Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP ghi rõ về mức đóng và phương thức đóng của người lao động.

Từ 1.1.2022, người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đồng thời, người sử dụng lao động quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng 14% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Báo Lao động

(- PV Đức Mạnh)

Gửi bình luận: