Hỗ trợ tới 3,7 triệu đồng cho người lao động nghỉ việc không lương do Covid-19

07/02/2021 10:36:20 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (2) Bình luận

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ tới 3,7 triệu đồng cho người lao động nghỉ việc không lương do Covid-19 ảnh 1

Người lao động ngừng việc vì đi cách ly, phong tỏa được hỗ trợ 1 triệu đồng

Mức hỗ trợ cao nhất được nêu trong Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do Covid-19 lên tới 3,7 triệu đồng/người.

Mức hỗ trợ này áp dụng với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Cụ thể, Nghị quyết quy định rõ, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 có thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên (tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021) và thời điểm bắt đầu tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng: 1,855 triệu đồng/người; từ 01 tháng trở lên: 3,71 triệu đồng/người.

Cũng theo Nghị quyết 68/NQ-CP, đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

An ninh Thủ đô (- PV An Nhiên)

 

Bình luận:

Assewly

12/13/2022 04:10:57

ketoconazole will increase the level or effect of lopinavir by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism buy cialis online forum The activity was corrected for the protein concentration of each sample and expressed as firefly renilla luciferase 10, 000

DaboogHig

04/13/2022 12:48:21

Generic Doryx 100mg Bacterial Infections Direct Free Consultation https://bestadalafil.com/ - Cialis Ictdxh Cialis Farmacia On Line safe place to buy cialis online Pbzong discount tadalafil tablets Ptloep For Sale Discount Progesterone https://bestadalafil.com/ - buy generic cialis online cheap

Gửi bình luận: