Mua vắc xin: Chính phủ đồng ý chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

06/17/2021 09:55:42 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, được quy định tại Luật Đấu thầu, đối với việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc Công ty cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC) mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất.

Mua vắc xin: Chính phủ đồng ý chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt - 1

Mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất, Chính phủ đồng ý chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Ảnh: VGP).

Thông báo nêu rõ, Thường trực Chính phủ đã thống nhất, đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về chủ trương thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của VNVC với các điều kiện đặc thù đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3118/BKHĐT-QLĐT để hoàn thiện hồ sơ trình xin ý kiến thành viên Chính phủ (tờ trình, phiếu xin ý kiến và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế dự thảo Quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương cân đối, cấp bổ sung vắc xin phòng Covid-19 cho các địa phương gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh và TPHCM để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong tháng 6 này, ban hành văn bản bổ sung các đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 theo đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao; báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để chỉ đạo và quyết định theo thẩm quyền về Đề án "Nhập khẩu, sản xuất, tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và bố trí huy động nguồn lực để thực hiện".

Báo Dân trí (- PV Châu Như Quỳnh)