Cần sửa đổi Luật Dầu khí cho phù hợp với thời đại

12/13/2021 17:07:23 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

 Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch Công ty TAT Law firm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, Luật Dầu khí hiện hành có những điểm lạc hậu, mang tính chất “trói chân doanh nghiệp”, cần phải được sửa đổi cho phù hợp với thời đại.

Cần sớm sửa đổi Luật Dầu khí

Luật Dầu khí được ban hành ngày 6/7/1993, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2000 (Luật số 19/2000/QH10 ngày 9/6/2000) và năm 2008 (Luật số 10/2008/QH12 ngày 3/6/2008). Luật Dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí trong những năm qua đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành Dầu khí trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Mới đây, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 9601/TTr-BCT ngày 14/12/2020 trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) với nhiều nội dung quan trọng. Hiện, Bộ Công Thương đã tiếp thu hơn 120 ý kiến từ các tỉnh, thành phố, góp ý cho dự thảo Luật Dầu khí mới và đang tiến hành tổng hợp, chỉnh sửa Dự thảo để trình Bộ Tư pháp thẩm định vào cuối tháng 11/2021, kịp thời trình Chính phủ trước ngày 10/1/2022.

Cần sửa đổi Luật Dầu khí cho phù hợp với thời đại

Giàn BK-18A mỏ Bạch Hổ

Dưới góc nhìn pháp lý, PV Năng lượng Mới/PetroTimes đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch Công ty TAT Law firm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Từ những thông tin, văn bản được cung cấp và qua các kênh thông tin đại chúng, Chủ tịch TAT Law firm nhận định: "Luật Dầu khí được ban hành từ năm 1993, khi đó nước ta mới mở cửa một phần với thế giới, chưa có đối tác thương mại toàn cầu như hiện nay, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế xã hội của chúng ta từ đó đến bây giờ đã rất khác. Đội ngũ những người làm dầu khí và chắc chắn Nhà nước, Quốc hội cũng thấy Luật Dầu khí có những tồn tại vướng mắc, bất cập, thậm chí có sự lạc hậu do hoàn cảnh, trình độ điều kiện phát triển như vũ bão của đất nước chúng ta những năm qua. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Dầu khí là cần thiết.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi những bất cập, lỗi thời chưa phù hợp với thực tiễn sẽ giúp cởi trói cho ngành Dầu khí, tạo điều kiện để phát huy hết tiềm năng của tài nguyên, của lực lượng người làm công tác dầu khí ở Việt Nam.

Với các nội dung được sửa đổi trong thời gian tới, tôi mong muốn các chuyên gia sớm “chắp bút” cho Quốc hội, để sớm cho ra đời Luật Dầu khí mới, mang hơi thở của thời đại và giúp đất nước phát huy hết tiềm năng của ngành Dầu khí, loại khoáng sản đặc biệt của quốc gia, đóng vai trò mũi nhọn và đóng góp rất nhiều không chỉ là khoáng sản dầu khí mà những người làm công tác dầu khí đã có những đóng góp to lớn trong suốt gần nửa thế kỷ qua trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước".

Sửa đổi và đưa luật vào cuộc sống

Bàn về khoảng trống pháp lý (chờ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện - PV) khi Luật Dầu khí (sửa đổi) được ban hành, luật sư Trương Anh Tú cho rằng, hiện nay có tình trạng đạo luật mới ra đời bị vô hiệu hóa, mặc dù luật đã có hiệu lực nhưng thực tế không áp dụng vào đời sống được với lý do: ai cũng muốn chờ Nghị định, rồi khi có nghị định tiếp tục chờ Thông tư.

Cần sửa đổi Luật Dầu khí cho phù hợp với thời đại

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law firm

“Hiện nay có lệ, khi luật được ban hành sẽ phải đợi Nghị định, đợi Thông tư hướng dẫn thực hiện. Khi ra thực tế, nhiều nơi cũng chỉ bàn về Thông tư, Nghị định chứ không nói về luật, điều này cho thấy có một tư duy áp dụng pháp luật chưa thực sự tốt trong người dân và một bộ phận công chức. Nghị định với Thông tư ra đời đôi khi phải một vài năm.” - Chủ tịch TAT Law firm nói.

Cũng theo Luật sư Trương Anh Tú, trong khi luật là văn bản cao nhất để điều chỉnh một lĩnh vực nào đó, thực tế, chúng ta không thể nói: Nếu không có Nghị định, Thông tư thì luật không áp dụng được bởi luật có tính khái quát và phần lớn các nội dung có thể thực hiện, áp dụng được theo luật. Đạo luật đã được nghiên cứu rất kỹ, đã được rất nhiều các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực đóng góp ý kiến, được Quốc hội thông qua và rõ ràng phải có tính khả thi rất cao.

“Không chỉ riêng Luật Dầu khí mà phần lớn các đạo luật khác, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cũng nên thay đổi cách nhìn để chúng ta sớm đưa luật vào cuộc sống, khi Quốc hội đã thông qua thì áp dụng ngay” - Chủ tịch TAT Law firm kiến nghị thêm.

Theo Petrotimes

(- PV Xuân Hinh)

https://petrovietnam.petrotimes.vn/can-sua-doi-luat-dau-khi-cho-phu-hop-voi-thoi-dai-635096.html?fbclid=IwAR23yJDYsEf6xIV6NfL9ZKAtudLsfLNy1SW0Q59odlDZzmYhZja38PmpO2M

Gửi bình luận: