CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?

10/08/2021 07:33:40 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

 

Cưỡng chế hành chính là tổng hợp các biện pháp do luật hành chính quy định được áp dụng để tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên tâm lý, tư tưởng và hành vi của cá nhân hoặc tổ chức, buộc các chủ thể đó phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn hoặc xử lý những hành vi trái pháp luật, bảo đảm trật tự và kỷ luật trong quản lý nhà nước. Ví dụ như cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, Cưỡng chế thu thuế, Cưỡng chế cách ly y tế…

HIỆN CÓ QUY ĐỊNH CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH TRONG NHỮNG LĨNH VỰC NÀO?

Hiện cưỡng chế hành chính, được thực hiện căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Từ đó chúng ta có CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH trong lĩnh vực: khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; trong lĩnh vực hải quan; thuế; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm…

TRÌNH TỰ CƯỠNG CHẾ RA SAO?

Kể ra thì rất dài và phức tạp, chúng ta có thể hiểu vắn tắt như sau:

Khi phát hiện hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm, sau đó ra quyết định xử phạt. Sau xử phạt mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ cưỡng chế. Chỉ áp dụng các biện pháp cưỡng chế khi nào có quyết định, tuân theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

Ngay cả khi áp dụng cưỡng chế vẫn phải tiến hành thuyết phục để tạo điều kiện cho đối tượng quản lý tự giác chấp hành các quyết định.

CƯỠNG CHẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH BAO GỒM NHỮNG VI PHẠM NÀO?

Quá trình thực hiện việc cưỡng chế được thực hiện cơ bản giống với trình tự cưỡng chế hành chính đã được trình bày ở câu hỏi trên.

Hiện nay có quy định rõ ràng về trình tự thủ tục cưỡng chế cách ly y tế bắt buộc (theo NĐ 101/2010/NĐ-CP), đối với người mắc bệnh 🦠 nhóm A và một số bệnh nhóm B, chẳng hạn như Covid, nhưng không tự nguyện chấp hành quyết định cách ly.

Tuy nhiên, hiện không thấy có quy định về cưỡng chế hành chính đối với Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế 🏥.