Đề xuất nới lỏng điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

06/03/2021 09:59:00 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ nới lỏng điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất để doanh nghiệp khó khăn vì COVID-19 dễ dàng tiếp cận hơn với chính sách hỗ trợ này.

Đề xuất nới lỏng điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất ảnh 1

Sửa đổi quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận chính sách

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, các đơn vị, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, Bộ LĐ-TB&XH đang xem xét, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nhóm thụ hưởng đợt này là doanh nghiệp giảm 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4/2021. Số lao động bao gồm ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương. Thời gian doanh nghiệp tạm dừng đóng không quá 6 tháng kể từ lúc nộp hồ sơ đề nghị và tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải giảm 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan thẩm quyền công bố dịch thì mới được hưởng chính sách, song không quá 3 tháng từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Tuy nhiên, khảo sát của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy 44% trong số 12.000 doanh nghiệp trả lời khó tiếp cận chính sách này.

Đối với đề xuất này của Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý với chủ trương tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất bổ sung điều kiệu đối với đối tượng được nới lỏng điều kiện.

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4/2021 nếu doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực: Vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy); khách sạn, nhà hàng; du lịch; giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc khu làm việc tập trung bị cách ly, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp cũng phải đảm bảo điều kiện đã đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 4/2021.

Các trường hợp doanh nghiệp còn lại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất thực hiện theo Nghị quyết số 154/NQ-CP, tiếp tục duy trì với điều kiện “giảm từ 20% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4/2021, đã đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 4/2021.”

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đối với điều kiện đề xuất của cơ quan này để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì dự kiến có khoảng 39.000 đơn vị và doanh nghiệp, với khoảng 1,15 triệu lao động và số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khoảng 8.450 tỷ đồng.

Báo An ninh Thủ đô (- PV An Nhiên)