Kỳ vọng về vị thế của luật sư trong năm mới 2023

02/09/2023 10:05:47 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

(PLO)- Với việc ngày 9-11-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW, kỳ vọng năm 2023 vị thế và sự phát triển của đội ngũ luật sư sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Năm 2022, dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, tăng trưởng kinh tế đã duy trì ở mức hàng đầu châu Á; đời sống tố tụng sôi động với việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều đại án dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Luật sư tạo nên bản chất dân chủ trong hoạt động tố tụng

Đội ngũ luật sư (LS) tham gia cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp liên quan các giao dịch trong nước và quốc tế; tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị ảnh hưởng về lợi ích trong các vụ án hình sự. Việc các LS tham gia đông đảo tại các phiên tòa tạo nên bản chất dân chủ trong hoạt động tố tụng. Nhiều ý kiến của LS được HĐXX ghi nhận và là cơ sở hình thành phán quyết của tòa án.

Luật sư bào chữa tại một phiên tòa ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong bước chuyển mình của đời sống kinh tế - xã hội, Liên đoàn LS Việt Nam khởi đầu nhiệm kỳ mới đã tích cực góp ý xây dựng và hoàn thiện pháp luật, góp phần tạo môi trường pháp lý cho hoạt động của các chủ thể xã hội.

Luật sư -TS PHAN TRUNG HOÀI

Việc hoàn thiện toàn bộ cơ chế, nhân sự các ủy ban, quy chế vận hành nội bộ, thể hiện năng lực tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp là một dấu ấn đậm nét của Liên đoàn LS trong năm 2022. Liên đoàn LS đã tiếp nhận, chia sẻ, hỗ trợ các LS khi gặp khó khăn trong hoạt động tố tụng, nhất là trong giai đoạn điều tra.

Đến nay đã có trên 17.000 LS chính thức, tăng tỉ lệ số lượng LS trên tổng dân số ở Việt Nam. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và quy tắc đạo đức nghề nghiệp được chú trọng với các hình thức linh hoạt (trực tiếp và trực tuyến); việc khen thưởng và kỷ luật được tiến hành chặt chẽ, góp phần nâng cao tố chất nội lực của đội ngũ LS.

Về hoạt động quốc tế, đại diện Liên đoàn LS đã tham gia các sự kiện quốc tế đa phương như Hội nghị thường niên Hiệp hội LS quốc tế (IBA), Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (Law Asia) và tăng cường quan hệ song phương với một số quốc gia có nghề luật phát triển.

Nghị quyết 27-NQ/TW và vị thế của LS

Ngày 9-11-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết 27-NQ/TW) về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đây là nghị quyết đầu tiên do Ban chấp hành Trung ương Đảng đề cập một cách toàn diện, đầy đủ nhất các nội dung chính của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đang và sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện trong thời gian tới.

Nghị quyết 27-NQ/TW khẳng định vai trò của LS trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền, khẳng định nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”, coi pháp luật là thước đo giá trị công bằng, chuẩn mực ứng xử của các chủ thể trong xã hội.

Nghị quyết có những quy định bảo đảm để LS thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với LS, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề LS.

Với nghị quyết mới này, vị thế và vai trò của đội ngũ LS Việt Nam đã được khẳng định, hướng đến xây dựng và phát triển đội ngũ LS có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của LS hành nghề độc lập, bình đẳng trong cơ chế và hoạt động tư pháp thống nhất trong Nhà nước pháp quyền.

Đội ngũ LS chuyên nghiệp được hình thành với tư cách là chức danh tư pháp độc lập sẽ là một bộ phận quan trọng góp phần tạo thế ổn định trong phát triển của xã hội: Bộ máy Nhà nước có được sự trợ giúp pháp lý để vận hành và quyết sách đúng đắn; tố tụng tư pháp có được sự đối trọng cần thiết tạo ra bản chất dân chủ trong hoạt động; người dân có được chỗ dựa về mặt pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước các biểu hiện xâm phạm.

Với bước khởi đầu này, có thể khẳng định năm 2023 vị thế và sự phát triển của đội ngũ LS sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Luật sư-TS PHAN TRUNG HOÀI, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo báo Pháp luật.

https://plo.vn/ky-vong-ve-vi-the-cua-luat-su-trong-nam-moi-2023-post714740.amp?fbclid=IwAR3E--QWsIy4pN9SmcfXyqctO7Tve2xHEaF2k6Si56EUOmd3Z-nWNXluhn8

Gửi bình luận: