MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC TỪ NGÀY 01/9/2021.

09/07/2021 17:28:12 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

🔥🔥Từ ngày 01/9/2021, nhiều quy định mới về BHXH bắt buộc tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực; trong đó có thể kể đến như:

👉Bổ sung quy định Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động thì tham gia BHXH theo đối tượng là người giao kết hợp đồng lao động.

👉Đối với trường hợp NLĐ nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài thì

mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng.

👉Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.