Quy định mới cho người phạm nhiều tội vẫn được hưởng án treo

09/14/2022 10:18:40 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Người phạm tội hai lần trở lên có thể được hưởng án treo nếu dưới 18 tuổi, hoặc các lần phạm tội đều ít nghiêm trọng, hoặc là đồng phạm với vai trò không đáng kể, người phạm tội tự thú.

Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao vừa ra “Nghị quyết áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo”. Nội dung của nghị quyết hướng dẫn cụ thể biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng cho người bị phạt tù không quá 3 năm.

Theo nghị quyết này, những người được áp dụng án treo phải có nhân thân tốt, có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên, có nơi cư trú rõ ràng hoặc làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục.

Các trường hợp không được hưởng án treo gồm: Người phạm tội chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, chống đối, dùng thủ đoạn xảo quyệt…

Theo quy định cũ, những người phạm tội nhiều lần hoặc một lần phạm nhiều tội không được hưởng án treo, trừ khi họ dưới 18 tuổi.

Theo “Nghị quyết áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo”, điều kiện trên được thay đổi theo hướng, những ai phạm nhiều tội một lần có thể được hưởng án treo nếu dưới 18 tuổi, hoặc phạm hai tội ít nghiêm trọng với vai trò giúp sức trong vụ án đồng phạm với vai trò không đáng kể.

Quy định mới cho người phạm nhiều tội vẫn được hưởng án treo -0

Một phiên toà phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội. 

Người phạm tội hai lần trở lên cũng có thể được hưởng án treo nếu dưới 18 tuổi, hoặc các lần phạm tội đều ít nghiêm trọng, hoặc là đồng phạm với vai trò không đáng kể, người phạm tội tự thú.

Theo quy định cũ, các trường hợp phạm tội rồi bỏ trốn không được hưởng án treo. Nhưng Nghị quyết mới này đã sửa theo hướng, có thể tuyên họ án treo nếu đầu thú trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Luật sư Đặng Xuân Cường, Công ty Luật TAT Law Firm từng tham gia nhiều vụ án với bị cáo có hoàn cảnh hết sức khó khăn, là lao động chính trong gia đình, cũng đáng được hưởng án treo, nhưng Tòa án không thể tuyên cho họ được hưởng án treo bởi “phạm tội nhiều lần hoặc phạm nhiều tội một lần”.

Luật sư Cường đánh giá, các quy định trên đã cụ thể hơn các trường hợp được hưởng án treo và đặc biệt thể hiện rõ hơn sự nhân văn của pháp luật đối với người phạm tội.

Với “Nghị quyết áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo” đã mở cho các cơ quan tố tụng và người tham gia tố tụngthêm hướng nhân văn. Từ đây, những người có nhân thân tốt, phạm tội vì bị “lôi kéo, hoặc giúp sức rất ít” thì dù họ phạm tội nhiều lần vẫn có thể được xem xét hưởng thêm sự khoan hồng của pháp luật, trong khi bản án tuyên ra vẫn đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Báo Công an nhân dân

(- PV Nguyễn Hưng)

https://amp.cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/quy-dinh-moi-cho-nguoi-pham-nhieu-toi-van-duoc-huong-an-treo-i667304/?fbclid=IwAR2ISxtDsn9zLj8beHp6uQZQ5_aLjjJmdcxGoHErPmVIL646FrdFmXQDOxM