Sàn thương mại điện tử dựa vào đâu để kiểm soát thông tin của người bán hàng?

07/05/2021 10:28:36 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế (QLT) đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (CNKD), từ 1/8/2021, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) sẽ phải khai, nộp thuế thay cho người bán. Điều này khiến không ít sàn TMĐT lo lắng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) - khẳng định, việc quản lý thu thuế thông qua sàn giao dịch TMĐT nhằm mục đích tối ưu hóa công tác QLT theo yêu cầu của QLT hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0, cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu đầu mối kê khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) và cơ quan thuế (CQT).

Theo đó, các CNKD tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế sẽ không bị ảnh hưởng, khi đã nộp thuế thông qua sàn thì sẽ không phải nộp thuế tại địa điểm kinh doanh cố định đối với doanh thu qua sàn. Các trường hợp hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi trực tiếp bán nông sản qua Sàn cũng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế theo quy định.

Đối với trường hợp CNKD có doanh thu kinh doanh từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc trường hợp không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế, đến cuối năm cá nhân tự xác định doanh thu trong năm và được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về QLT.

“CQT triển khai QLT điện tử đối với cá nhân để đáp ứng việc khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho CNKD khi thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua sàn giao dịch TMĐT…” - bà Lan Anh nhấn mạnh

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT của Chính phủ ngày 16/5/2013 thì người bán trên sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm: “1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT khi đăng ký sử dụng dịch vụ; 2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT;… 7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.”

Các thông tin người bán phải cung cấp đầy đủ cho sàn giao dịch TMĐT theo quy định nêu trên được quy định tại Điều 29 bao gồm: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Người bán phải cung cấp đầy đủ cho sàn giao dịch TMĐT theo quy định nêu trên được quy định từ Điều 30 đến Điều 34, bao gồm: Thông tin về hàng hóa, dịch vụ; Thông tin về giá cả; Thông tin về điều kiện giao dịch chung; Thông tin về vận chuyển và giao nhận; Thông tin về các phương thức thanh toán.

“Căn cứ các quy định về quản lý TMĐT nêu trên, Thông tư 40/2021/TT-BTC chỉ hướng dẫn các Sàn giao dịch TMĐT thực hiện cung cấp các thông tin Sàn có sẵn, có trách nhiệm lưu trữ, theo dõi theo quy định của Chính phủ đối với quản lý TMĐT, không yêu cầu các thông tin mới mà pháp luật quản lý TMĐT không quy định…” - Vụ trưởng Vụ QLT Doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân nhấn mạnh.

Các Sàn TMĐT có phải khai thuế, nộp thuế thay cho các doanh nghiệp lớn bán hàng qua Sàn TMĐT?

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, sàn giao dịch TMĐT sẽ thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, CNKD thông qua sàn. Sàn không áp dụng việc khai thay, nộp thuế thay với các tổ chức, DN.

 Pháp luật Plus/ PV Thanh Thanh