Thành lập mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

06/03/2021 10:03:51 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sẽ giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng .

Thành lập mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng ảnh 1

Nhiều nội dung độc hại trên mạng xã hội, không phù hợp với trẻ em

Bộ trưởng Bộ TT-TT vừa quyết định thành lập mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Theo đó, thành viên của mạng lưới này gồm: Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT). Đây sẽ là cơ quan điều phối mạng lưới, có trách nhiệm thành lập Ban điều hành do lãnh đạo cơ quan điều phối mạng lưới làm trưởng ban, tổ giúp việc, tổ chuyên gia của mạng lưới để tổ chức và hỗ trợ thực hiện các hoạt động của mạng lưới.

Bên cạnh đó, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH); Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm có sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an); Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); Vụ Gia đình (Bộ VH-TT&DL).

Ngoài ra, mạng lưới còn có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Bộ TT-TT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin, các tổ chức nước ngoài liên quan đến hoạt động bảo vệ trẻ em…

Mạng lưới sẽ là một tổ chức liên ngành, giúp Bộ trưởng Bộ TT-TT tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, nâng cao nhận thức xã hội, tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Mạng lưới có các chức năng, nhiệm vụ như: Đẩy mạnh truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Tiếp nhận phản ánh, thu thập thông tin về các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng;

Tổng hợp, phân loại và điều phối các thành viên mạng lưới xử lý các phản ánh, thông tin về hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, nội dung lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em trên môi trường mạng;

Tham gia xây dựng và vận động thực hiện Bộ quy tắc ứng xử, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Kết nối với các mạng lưới bảo vệ trẻ em quốc tế nhằm nâng cao hình ảnh Việt Nam trong hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng…

Thời gian qua, Bộ TT-TT đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, xâm phạm trẻ em trên môi trường mạng. Điển hình như xử phạt kênh Thơ Nguyễn vì tuyên truyền mê tín dị đoan; Xử phạt kênh Timmy TV vì đăng tải nội dung rùng rợn, không phù hợp với trẻ em. Tuy nhiên, trên mạng Internet hiện nay vẫn còn nhiều kênh có nội dung độc hại, không phù hợp với trẻ em, cần được ngăn chặn, xử lý.

Báo An ninh Thủ đii (- PV Vân Hằng)