Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm tại 6 dự án "đổi đất" sân bay Nha Trang

07/02/2021 09:40:17 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật của 6 dự án BT "đổi đất" sân bay Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngày 30/6, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang.

Theo kết luận thanh tra, 6 dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại sân bay Nha Trang.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm tại 6 dự án đổi đất sân bay Nha Trang - 1

Một góc sân bay Nha Trang tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: K.H).

Trong quá trình thực hiện các dự án BT này đã bộc lộ nhiều sai phạm nghiêm trọng cần phải chấn chỉnh, xử lý khắc phục những tồn tại. Đồng thời, kiểm điểm và xử lý hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có liên quan đến sai phạm này.

"Trong quá trình tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết luận thanh tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật" - trích  kết luận Thanh tra Chính phủ.

3 dự án BT do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) làm nhà đầu tư có nhiều vi phạm, tồn tại, cụ thể:

Nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh Khánh Hòa đã trình để được Thủ tướng Chính phủ "đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt" khi không hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2017. Đã gia hạn đến tháng 6/2021 nhưng đến thời điểm thanh tra (9/2020) chỉ đạt khoảng 27% khối lượng xây lắp.

Tổng mức đầu tư các dự án BT mà UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giao cho Công ty Phúc Sơn thực hiện đã tăng hơn 484 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh và văn bản được Thủ tướng chấp thuận (tháng 7/2016). Đồng thời, tách dự án nhóm A thành 2 dự án nhóm B.

Xem việc cam kết giảm 5% (97,933 tỷ đồng của 3 dự án) giá trị phần xây lắp như một khoản nộp ngân sách để ký kết hợp đồng BT; Chậm phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, chậm bàn giao, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án, không đảm bảo tiêu chí cấp bách.

Làm tăng tổng mức đầu tư 3 dự án BT lên 499,202 tỷ đồng, khi thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, ký kết hợp đồng BT còn có một số sai sót trong áp dụng định mức, đơn giá, biện pháp thi công, đền bù giải phóng mặt bằng... chưa đúng quy định.

Vi phạm khoản 4 Điều 41 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về nguyên tắc xét duyệt trúng thầu khi phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, đàm phán và ký kết hợp đồng 3 dự án BT có giá trị hợp đồng BT cao hơn giá trị dự án BT được tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là: 73,49 tỷ đồng (tổng 3 hợp đồng BT).

Bên cạnh đó, công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán còn nhiều hạn chế, tồn tại, chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu, còn để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm, dẫn tới phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thi công ảnh hưởng đến tiến độ.

Đối với 3 dự án còn lại, việc phê duyệt đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi , ký hợp đồng 3 dự án BT khi chưa có quỹ đất thanh toán (quỹ đất thanh toán dự kiến chưa được Bộ Quốc phòng bàn giao); Chưa xác định được giá trị quỹ đất thanh toán theo nguyên tắc "ngang giá".

Báo Dân trí (- PV Trung Thi)