Thủ tục ly hôn

06/16/2017 22:34:17 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2000 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 về thủ tục và Tòa án thụ lý giải quyết ly hôn như sau:

1. Thẩm quyền giải quyết ly hôn:

Thẩm quyền giải quyết ly hôn được quy định theo các trường hợp sau:

Trường hợp cả hai bên thuận tình ly hôn (không có yếu tố nước ngoài), (căn cứ điểm h khoản 2 Điều 35 BLTTDS), thì hai bên có quyền thỏa thuận, lựa chọn nộp đơn kiện tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết: TAND quận (huyện) nơi cả anh/chị có hộ khẩu thường trú, tạm trú; nếu hai bên có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở 2 nơi khác nhau thì hai bên có quyền thỏa thuận nộp đơn kiện tại TAND quận (huyện) nơi anh hoặc chị có hộ khẩu thường trú, tạm trú.

Đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài thẩm quyền giải quyết do TAND cấp tỉnh,Thành phố trực thuộc trung ương nơi một trong hai bên có hộ khẩu thường trú, tạm trú giải quyết (Điều 34 BLTTDS).

Trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là:

Đối với hôn nhân không có yếu tố nước ngoài: (Điều 33 BLTTDS) cơ quan có thẩm quyền giải quyết TAND quận (huyện) nơi cả anh/chị có hộ khẩu thường trú, tạm trú; nếu hai bên vợ và chồng có hộ khẩu thường trú ở 2 nơi khác nhau thì đơn kiện sẽ nộp tại TAND quận (huyện) nơi bị đơn có hộ khẩu thường trú, tạm trú (điểm a khoản 1 điều 35 BLTTDS giải quyết ), hoặc nếu thỏa thuận được thì đơn kiện của hai bên có thể nộp tại TAND quận (huyện) nơi nguyên đơn có hộ khẩu thường trú, tạm trú (điểm b khoản 1 điều 35 BLTTDS)

Đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài, thẩm quyền giải quyết do TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết (Điều 34 BLTTDS) nơi vợ/chồng có hộ khẩu thường trú, tạm trú

2.Thời hạn giải quyết:

Căn cứ (Điều 171 BLTTDS, điểm a khoản 1 Điều 179 BLTTDS) thời hạn chuẩn bị xét xử tối đa là 4 tháng kể từ ngày thụ lý, nếu vụ án phức tạp thì có thể gia hạn thêm 2 tháng nữa (nghĩa là 6 tháng) (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 BLTTDS).

3.Thủ tục ly hôn:

Căn cứ Điều 164,165 BLTTDS . Khi làm thủ tục ly hôn thì các giấy tờ cần thiết để giải quyết về ly hôn gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Nếu có con chung (giấy khai sinh của con); Giấy tờ chứng minh tài sản riêng/chung của anh/chị (nếu có); Giấy tờ về nhân thân của anh/chị như giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú. hôn có thể có như sau: Đơn xin ly hôn (thuận tình hoặc đơn phương).

Văn phòng luật sư Trương Anh Tú sẽ trợ giúp khách hàng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý với nhiều cấp độ khác nhau đối với việc giải quyết vụ việc ly hôn. Để biết thêm chi tiết xin quý khách liên hệ với Văn phòng luật sư Trương Anh Tú: số 260 Xã Đàn (Kim Liên mới), Đống Đa, Hà Nội hoặc email: vplstruonganhtu@gmail.com