Xác định mối quan hệ với chủ hộ trong đăng ký cư trú

06/09/2021 10:41:30 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Ngày 15/5/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú 2020.

Theo đó, mối quan hệ giữa thành viên hộ gia đình với chủ hộ trong hộ gia đình được xác định như sau:

- Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi;

- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột;

- Cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột;

- Người giám hộ, ở nhờ, ở mượn, ở thuê, cùng ở nhờ, cùng ở thuê, cùng ở mượn.

Ngoài ra, quy định giải quyết một số trường hợp trong đăng ký cư trú như sau:

- Trường hợp người ĐKCT chưa có thông tin trong CSDL về cư trú, CSDL quốc gia về dân cư khi ĐKCT cơ quan ĐKCT thực hiện thu thập, kiểm tra, xác minh, cập nhật thông tin dân cư theo quy định của pháp luật

-Trường hợp cơ quan ĐKCT có sai sót khi thu thập, cập nhật thông tin vào CSDL về cư trú thì phải kiểm tra để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với thông tin trong hồ sơ đề nghị ĐKCT của công dân

- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở khác trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú có trách nhiệm đến cơ quan ĐKCT để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại trong CSDL về cư trú

Thông tư 55/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và thay thế Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2021.

Theo Thư viện pháp luật.

Gửi bình luận: