Giữ vững niềm tin để đóng góp thành công cho ngày hội lớn

05/13/2021 14:18:05 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

(Chinhphu.vn) - Mỗi cán bộ  Đảng viên, người dân trong và ngoài nước đều phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, cần tỉnh táo tiếp nhận những thông tin đúng, chính thống để giữ vững niềm tin và hành động đúng đắn, đóng góp vào thành công cho ngày hội lớn của đất nước.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Chính phủ về công tác bầu cử Quốc hội XV sắp tới tại địa phương.

Công tác lập pháp mang lại dấu ấn mạnh mẽ

Là một Luật sư – một người làm việc trong lĩnh vực pháp luật, ông thấy Quốc hội khóa XIV đã để lại những dấu ấn nổi bật gì trong lĩnh vực này?

Luật sư Trương Anh Tú: Cá nhân tôi thấy nhiệm kỳ Quốc hội 2016-2021 đã thành công với những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện. Các kết quả đã được đông đảo cử tri cả nước đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp to lớn của các đại biểu, mà nổi bật nhất là công tác lập pháp.

Trên cương vị là người làm việc trong lĩnh vực pháp luật, tôi thấy rằng Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 đã giải quyết được khối lượng công việc đồ sộ, đáng chú ý là 73 dự luật đã được thông qua. Có thể nói, khối lượng luật được thông qua trong nhiệm kỳ Quốc hội này là một con số kỷ lục.

Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) là luật thứ 73 và cũng là luật cuối cùng được Quốc hội ban hành trong nhiệm kỳ khóa XIV nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, kịp thời khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tiễn và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy.

Với 73 Luật và nhiều Nghị quyết được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, nhiều quyết sách là những vấn đề lớn của đất nước cũng đã được thông qua, điển hình là quyết định xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia. Những quyết sách của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tính dân chủ cũng đã được vận dụng, chú trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội này, Tổ công tác lập pháp đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của nhân dân.

Công tác giám sát cũng đã được tăng cường trong nhiệm kỳ Quốc hội này, tôi thấy Quốc hội đã tập trung vào những vấn đề bức xúc của người dân và không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Ngoài ra, nhiều điều ước quốc tế quan trọng cũng đã được phê duyệt, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ông đánh giá như thế nào về tính dân chủ, công khai, minh bạch trong bầu cử Quốc hội ở Việt Nam?

Luật sư Trương Anh Tú: Chúng ta phải phê phán và lên án đối với hành động tuyên truyền phản động, xuyên tạc sai sự thật về các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, vi phạm pháp luật, phá hoại cuộc bầu cử.

Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối là rất nguy hiểm. Chúng không chỉ bôi nhọ hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế mà còn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ mưu đồ, lợi ích của chúng.

Cá nhân tôi đánh giá cao tính dân chủ trong các hoạt đồng bầu cử Quốc hội ở Việt Nam. Điều này được thể hiện qua số người tự ứng cử cao, công tác bầu cử chuẩn bị chu đáo, công khai, minh bạch. Người tham gia bầu cử được chủ động lựa chọn người đại diện, tiêu biểu, thích hợp theo mong muốn nguyện vọng của mình mà không chịu sự tác động bởi bất cứ một yếu tố nào. Đặc biệt, để bảo đảm tính dân chủ, mọi hoạt động công tác liên quan đến bầu cử đều thực hiện một cách chu đáo, cẩn thận, đúng quy trình đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, mỗi cán bộ Đảng viên, người dân đều phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, cần tỉnh táo tiếp nhận những thông tin đúng, chính thống để giữ vững niềm tin và hành động đúng đắn, tránh rơi vào luận điệu xuyên tạc, sai trái, những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của những tổ chức, cá nhân phản động, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự xã hội để đóng góp vào thành công trong ngày hội lớn của đất nước. Người dân đừng để những kẻ phản động, xấu xa lôi kéo mà từ bỏ quyền bầu cử thiêng liêng. Hãy trực tiếp đi bỏ phiếu bầu người đại diện cho mình vào ngày 23/5. Đây cũng là nghĩa vụ và là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Công tác bầu cử bảo đảm được tính công khai minh bạch, dân chủ mọi người dân đều rất háo hức chờ ngày bầu cử. Ảnh VGP

Tạo niềm tin cho nhân dân trong việc chọn người tài đức

Ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị nhân sự khoá XV và HĐND các cấp và công tác bầu cử tại địa phương nơi ông cư trú?

Luật sư Trương Anh Tú: Tôi thấy công tác chuẩn bị nhân sự khoá XV và HĐND các cấp đang được thực hiện một cách khẩn trương theo đúng kế hoạch của Trung ương và tỉnh. Qua các thông tin ghi nhận được và thực tiễn, tôi đánh giá cao về công tác chuẩn bị nhân sự khoá XV và HĐND các cấp sắp diễn ra.

Đến thời điểm hiện tại có nhiều hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội, HĐND các cấp. Các địa phương trên cả nước tích cực triển khai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu; gắn kết quả nhân sự đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Tôi nhận thấy sự chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận, bảo đảm tính công khai minh bạch tạo niềm tin cho người dân chúng tôi trong việc lựa chọn người đủ đức, đủ tài đại diện, bảo vệ cho quyền lợi của nhân dân.

Tại địa phương nơi tôi cư trú, công tác này hiện cũng đang diễn ra hết sức khẩn chương, nhanh chóng. Các cấp chính quyền địa phương, khu phố và nhân dân đều rất tích cực và tập trung cho cuộc bầu cử lần này. Theo đó, cấp chính quyền cơ bản sắp hoàn thành các công việc cho chuẩn bị bầu cử, người dân đủ điều kiện cũng chủ động thực hiện tham gia ứng cử. Công tác phổ biến tuyên truyền về ngày hội bầu cử được đặc biệt chú trọng, diễn ra sâu rộng để người dân nắm rõ được quyền lợi của mình, nhằm bầu ra được các đại biểu đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực cao nhất ở trung ương cũng như địa phương.

Về cơ bản công tác bầu cử bảo đảm được tính công khai minh bạch, dân chủ mọi người dân đều rất háo hức chờ ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp sửa diễn ra, ông có kỳ vọng như thế nào đối với các đại biểu Quốc hội khoá tới để thực hiện hoá khát vọng 2045, đưa đất nước trở nên phồn vinh, thịnh vượng, phát triển?

Luật sư Trương Anh Tú: Ngoài những phẩm chất đạo đức được quy định trong pháp luật, theo tôi phẩm chất mà đại biểu Quốc hội cần có là hiểu được lòng dân, biết chia sẻ với nhân dân, có niềm tin yêu đối với nhân dân. Đây cũng là kỳ vọng của tôi đối với các đại biểu Quốc hội khoá tới. Bởi theo tôi, “hiểu”, “chia sẻ” và “tin yêu” sẽ giúp cho các đại biểu gần dân hơn, bám sát được mong muốn, nguyện vọng, tâm tư của nhân dân, từ đó nói lên tiếng nói của dân, hoạch định các chính sách phục vụ quyền lợi nhân dân, phát triển đất nước.

Từ cổ chí kim, trong hoạt động xây dựng phát triển đất nước đều lấy “dân” làm gốc. Sự giàu có, hạnh phúc của nhân dân mang theo sự phồn thịnh của đất nước. Vì vậy, không chỉ riêng tôi mà quần chúng nhân dân trong cả nước luôn mong muốn các đại biểu phải là những người biết lắng nghe, tiếp thu, sâu sát hơn với nhân dân bằng tấm lòng dành cho dân, bằng những hành động cụ thể thực tế, chứ không phải qua các cuộc tiếp xúc cử tri nặng tính hình thức mà không đem lại lợi ích cho nhân dân.

Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta có thể thấy thế và lực của Việt Nam đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện... Tiếp nối những thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, tôi tin tưởng các đại biểu của Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục góp phần phát triển đất nước, thực hiện hoá khát vọng 2045, đưa đất nước trở nên phồn vinh và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Báo Chính phủ (- PV Thùy Chi)

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Tiep-theo-va-het-Giu-vung-niem-tin-de-dong-gop-thanh-cong-cho-ngay-hoi-lon/430930.vgp