Gói hỗ trợ lãi suất 2% cho Doanh nghiệp

05/23/2022 09:29:45 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

 

Ngày 20/5, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định 31/2002 công bố gói hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định. Ngân hàng sẽ thực hiện giảm số lãi tiền vay.

Điều kiện để hỗ trợ là khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Khoản vay được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian 1-1-2022 đến 31-12-2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

Theo Nghị định, đối tượng được vay là có mục đích sử dụng vốn thuộc các ngành như hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin.

Các ngành có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế cũng sẽ được hỗ trợ, nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên sẽ hỗ trợ dự án dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.