Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ thêm 6 tháng

09/09/2021 22:22:04 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thể được ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, Điều 4 của Thông tư quy định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9.6.2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung) khi đáp ứng đầy đủ một số điều kiện cụ thể.

Khách hàng

Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ thêm 6 tháng.

Thứ nhất, dư nợ phát sinh trước ngày 1.8.2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

Thứ hai, phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23.1.2020 đến ngày 30.6.2022.

Thứ 3, số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp, số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thoả thuận.

Bên cạnh đó, số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23.1.2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23.1.2020 đến ngày 29.3.2020.

Đồng thời, số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23.1.2020 đến trước ngày 10.6.2020 và quá hạn trước ngày 17.5.2021; số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10.6.2020 đến trước ngày 1.8.2021 và quá hạn từ ngày 17.7.2021 đến trước ngày 7.9.2021.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, khách hàng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân nước ngoài đánh giá không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm do ảnh hưởng bởi dịch.

Thông tư quy định, thời hạn cơ cấu lại thời hạn trả nợ kể cả trường hợp gia hạn nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Cũng theo Thông tư, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 1.8 từ hoạt động cấp tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23.1.2020 đến ngày 30.6.2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi dịch.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 7.9.2021.

Báo Lao động (- PV Lan Hương)