Sàn thương mại điện tử sẽ phải khai, nộp thay thuế cho người kinh doanh

06/16/2021 09:54:08 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo... sẽ phải khai thuế thay, nộp thuế thay chco cá nhân kinh doanh thông qua sàn.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNVN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trong đó, một điểm đáng chú ý là hướng dẫn về công tác quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Theo đó, đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), ngoài việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo các quy định hiện hành thì riêng đối với các sàn giao dịch TMĐT, chủ sở hữu sàn sẽ có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn theo lộ trình của cơ quan Thuế.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

Các thông tin cần cung cấp bao gồm: họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hoá, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan.

Sàn thương mại điện tử sẽ phải khai, nộp thay thuế cho người kinh doanh ảnh 1

Các sàn thương mại điện tử sẽ khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh

Chia sẻ về quy định mới này, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, các sàn giao dịch TMĐT sẽ có trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn theo lộ trình. Số thuế khai thay, nộp thay được căn cứ theo thuế suất của từng lĩnh vực, ngành nghề áp dụng đối với cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, sàn giao dịch TMĐT căn cứ doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch nhận được bao gồm các trường hợp như: các khoản nhận được thông qua các đơn vị vận chuyển – COD; thông qua các hình thức trung gian thanh toán; thông qua các hình thức thanh toán khác... để xác định doanh thu kê khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Toàn bộ thông tin doanh thu và số thuế đã khai thay, nộp thay theo từng đơn hàng trên chứng từ cung cấp cho người mua hàng và người bán (cá nhân kinh doanh) sẽ được sàn giao dịch TMĐT ghi nhận lại.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, từ nay đến trước ngày 01/7/2022, ngoài việc Sàn giao dịch TMĐT cung cấp chứng từ theo từng đơn hàng cho người mua và người bán, trường hợp người mua có yêu cầu hóa đơn thì cá nhân kinh doanh có trách nhiệm xuất hóa đơn giấy của cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

Song song với đó, từ ngày 01/7/2022, Sàn giao dịch TMĐT thực hiện theo các quy định về hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế bà Nguyễn Thị Lan Anh nêu rõ: kể từ ngày 01/8/2021 - ngày Thông tư 40 có hiệu lực, các sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử với chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định của cơ quan thuế. Việc cung cấp dữ liệu dự kiến được thực hiện theo tháng.

Trường hợp cơ sở dữ liệu thông tin hiện tại của sàn giao dịch TMĐT chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật về TMĐT thì sàn có trách nhiệm cập nhật bổ sung thông tin theo đúng quy định chậm nhất trước ngày 01/8/2021.

Báo An ninh Thủ đô (- PV Hà Loan)