Sửa đổi Nghị quyết 68, NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ.

11/18/2021 11:39:12 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

 

🔥Mới đây, Nghị quyết 126/NQ-CP được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

👉Theo Nghị quyết mới, các chính sách đưa ra tại Nghị quyết 68/NQ-CP trước đó sẽ được “nới lỏng”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều đối tượng được tiếp cận với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ. Cụ thể:

1. Nới lỏng điều kiện hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Điều kiện để người sử dụng lao động được hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất tại Nghị quyết mới là giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1/2021.

Theo đó, thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Trước đó, Nghị quyết 68 quy định điều kiện mức giảm lao động tham gia BHXH là 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021.

2. Mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương.

Các đối tượng NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hưởng chính sách hỗ trợ tiền mặt được quy định tại Nghị định mới gồm “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc”.

Quy định này được nới lỏng hơn chứ không “bó buộc” cụ thể như phải làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục... theo Nghị quyết số 68.

3. Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc

4. Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ

5. Sửa đổi, bổ sung chính sách cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

6. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Theo Nghị quyết 126/NQ-CP, những hộ kinh doanh thuộc 1 trong những trường hợp dưới đây nếu phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 1/5/2021 - 31/12/2021 sẽ được ngân sách hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ:

- Có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế;

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối;

- Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.

Sửa đổi Nghị quyết 68, NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ.

Mới đây, Nghị quyết 126/NQ-CP được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo Nghị quyết mới, các chính sách đưa ra tại Nghị quyết 68/NQ-CP trước đó sẽ được “nới lỏng”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều đối tượng được tiếp cận với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ. Cụ thể:

1. Nới lỏng điều kiện hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Điều kiện để người sử dụng lao động được hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất tại Nghị quyết mới là giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1/2021.

Theo đó, thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Trước đó, Nghị quyết 68 quy định điều kiện mức giảm lao động tham gia BHXH là 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021.

2. Mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương.

Các đối tượng NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hưởng chính sách hỗ trợ tiền mặt được quy định tại Nghị định mới gồm “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc”.

Quy định này được nới lỏng hơn chứ không “bó buộc” cụ thể như phải làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục... theo Nghị quyết số 68.

3. Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc

4. Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ

5. Sửa đổi, bổ sung chính sách cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

6. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Theo Nghị quyết 126/NQ-CP, những hộ kinh doanh thuộc 1 trong những trường hợp dưới đây nếu phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 1/5/2021 - 31/12/2021 sẽ được ngân sách hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ:

- Có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế;

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối;

- Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.