TRANH CHẤP HỤI, HỌ

06/21/2017 16:13:24 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Chị Nguyễn Bình Minh, ở phố Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng,  Hà Nội có hỏi:
         
Chị có chơi họ với một số người, đến kỳ lĩnh họ thì chủ họ nói là chưa đủ tiền do các thành viên chưa góp đủ, khi nào góp đủ sẽ nộp cho chị. Trường hợp trên nếu kéo dài thì giải quyết như thế nào?


Văn phòng luật sư Trương Anh Tú xin trả lời chị như sau:

Trước hết, phải căn cứ vào sự thỏa thuận thống nhất của các thành viên tham gia chơi họ. Việc thỏa thuận này có thể bằng lời nói hoặc văn bản. văn bản có thể được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia yêu cầu.    Nội dung thỏa thuận gồm: chủ họ, số người tham gia, phần họ, kỳ mở họ, thể thức góp họ và lĩnh họ, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia họ, trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ, việc chuyển giao phần họ, việc ra khỏi họ, chấm dứt họ và các nội dung khác. Tại Nghị Định 144/2006/NĐ-CP ngày 7/11/006 “ Về họ, hụi, biêu, phường ”. Điều 14 quy định về quyền của thành viên.

Khoản 1. Khi đến kỳ mở họ, thành viên được lĩnh họ có quyền nhận các phần họ từ chủ họ hoặc các thành viên khác trong họ.

Khoản 2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp bị vi phạm.

Khoản 3, Khoản 5 Điều 15 Nghĩa vụ của chủ họ của Nghị Định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006.

Khoản 3. Giao các phần họ cho thành viên được lĩnh họ.

Khoản 5. Cho các thành viên xem sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến họ khi có yêu cầu.

Trường hợp của chị không nói rõ hình thức họ là họ có lãi hay không có lãi, họ đầu thảo hay họ hưởng hoa hồng. Nhằm xác định quyền và nghĩavụ của chủ họ cũng như các thành viên góp họ.
         
Có thể đặt ra 02 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất: Nếu một trong các thành viên tham gia không góp họ thì tại Điều 30 NĐ 144 ngày 27/11/006 quy định.

1. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ khi đến kỳ mở họ thì thành viên đó phải thanh toán đủ phần họ còn thiếu tương ứng với thời gian chưa thanh toán cho đến thời điểm kết thúc họ và bồi thường thiệt hại nếu có.

2.Trong trường hợp thành viên không góp phần họ, chủ họ đã góp các phần họ thay cho thành viên đó thì thành viên phải trả cho chủ họ các phần họ chậm trả và khoản lãi đối với các phần họ chậm trả. Mức lãi do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm trả các phần họ
         
Trường hợp thứ hai: Nếu chủ họ đã thu nhưng chưa dưa cho chị, thì Điều 29 NĐ 144 ngày 27/11/006 quy định.

Trong trường hợp chủ họ dã thu các phần họ của các thành viên nhưng không giao cho thành viên được lĩnh họ thì theo yêu cầu của thành viên có quyền lĩnh họ, chủ họ phải giao các phần họ đã thu được cho thành viên đó và bồi thường thiệt hại nếu có.

Chủ họ phải trả lãi đối với các phần họ giao chậm theo mức lãi do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian giao chậm tại thời điểm giao các phần họ.

Do vậy, chị có thể gặp chủ họ và các thành viên góp họ làm rõ sự việc trách nhiệm thuộc về ai, yêu cầu làm đúng như những gì đã thỏa thuận, cam kết. Điều 31 NĐ 144 quy định về giải quyết tranh chấp.

“ Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc theo yêu cầu của một hoặc nhiều người tham gia họ, tranh chấp đó được giải quyết tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự ”.