Trực tiếp: Họp báo Ngày không tiền mặt năm 2024

05/28/2024 14:26:00 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

'Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, bảo mật’ là chủ đề Ngày không tiền mặt năm 2024 do báo Tuổi Trẻ và Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức, nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt an toàn.

https://tuoitre.vn/video/truc-tiep-hop-bao-ngay-khong-tien-mat-nam-2024-161845.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR09bJJTrWa6E9uuCJPUewJ2nJwXbFfothwe9C36iyxTsld-ujxM-8P1kKk_aem_AUjt1vaRqGMTq7F6eawj9TFnPdDN7mAsSFQuNK8ya5nJHnucHCgaKDet4eo0Lj6XQdbzuf9moJGSsCI-KbIs1iA9

Gửi bình luận: